Sektion H.
Vågor i plasma

Ordförande:

Thomas Leyser, Institutet för rymdfysik

E-post: thomas.leyser@irfu.se

Verksamhet

Sektion H stöder forskning och utveckling rörande vågor i plasma, särskilt:
- generering (t ex instabiliteter), fortplantning och detektion av vågor i plasma
- våg-våg och våg-partikel växelverkan
- plasmaturbulens och kaos
- rymdfarkost-plasma växelverkan
- instabiliteter, uppvärmning och diagnostik av laboratorieplasmor

Sektion H stöder vidare tillämpning av dessa studier, särskilt inom solär/planetär plasmaväxelverkan, rymdväder och ett ökat nyttjande av rymden som forskningslaboratorium.

Medlemmar

Innehållet i en ny div-tagg hamnar här
Efternamn Förnamn Arbetsgivare
Bergman Jan Institutet för rymdfysik
Bergzén Håkan
Blomberg Lars
Carlsson Olov
Carozzi Tobia Chalmers tekniska högskola
Eriksson Anders Institutet för rymdfysik
Forssén Karl-Gösta
Fälthammar Carl-Gunne
Giles Tim Kungliga Tekniska Högskolan
Gustafsson Georg
Häggström Ingemar EISCAT Scientific Association
Kero Johan Institutet för rymdfysik
von Krusenstierna Nina
Leyser Thomas Institutet för rymdfysik
Lindqvist Per-Arne  Kungliga Tekniska Högskolan
Markström Karl-Arne ÅF Technology
Norberg  Carol  Umeň universitet 
Opgenoorth Hermann Institutet för rymdfysik
Pellinen-Wannberg Asta Umeå universitet
Stenflo Lennart
Streiffert Christer
Thidé Bo
Wannberg Gudmund
Westman Assar EISCAT Scientific Association
Västberg Anders Kungliga Tekniska Högskolan
Åkerlund Sven