Sektion C
Signaler och system

Ordförande:

Fredrik Tufvesson, Lunds universitet.

E-post: karl-arne.markstrom@afconsult.com

Beskrivning:

Medlemmarna har mer än 600 manårs samlad forsknings- och utvecklingserfarenhet inom området!

Medlemmar

Efternamn Förnamn Arbetsgivare
Ahlin Lars FOI
Björnsjö Krister Pensionär
Brunström Anna Karlstads Universitet
Börjesson Per-Ola Lunds Tekniska Högskola
Claesson Ingvar Blekinge Tekniska Högskola
Edfors Ove Lunds Tekniska Högskola
Gustavsson Jan-Olof Blekinge Tekniska Högskola
Henoch Bengt Jönköpings Universitet
Hult Tommy FOI
Johansson Klas Ericsson
Karlsson Johan Lunds Tekniska Högskola
Larsson Erik Linköpings Universitet
Leblanc James Luleå Tekniska Högskola
Lindell Göran Lunds Tekniska Högskola
Magnusson Bo Wireless Partner
Markström Karl-Arne ÅF Technology AB
Molin Bengt-Arne Obigo AB
Nagarajan Preeti Ericsson
Nielsen Lars Linköpings Universitet
Nilsson Mats Wireless@KTH
Nordebo Sven Linnéuniversitet
Ottersten Björn Kungliga Tekniska Högskolan
Pettersson Percy Raspect AB
Salomonsson Göran Pensionär
Sternad Mikael Uppsala Universitet
Sundberg Carl-Eric Sundcomm
Svensson Arne Chalmers
Zander Jens Wireless@KTH
Zepernick Hans-Jürgen Blekinge Tekniska Högskola
Öberg Tommy Pensionär