Sektion B.
Fält och vågor

Elektromagnetisk teori och tillämpningar

Ordförande:

Martin Norgren, Kungliga tekniska högskolan.

E-post: martin.norgren@ee.kth.se

Ansvarsområde

Sektionens intressen spänner över flera fackområden, vilka innefattar analys, beräkningar, experiment, och validering av elektromagnetiska fält och vågor. Områden som betonas är:

1. Spridning och diffraktion
2. Vågutbredning i specialiserade material, t ex anisotropa och konstgjorda material
3. Vågor i ledande strukturer, t ex vågledare
4. Antenner och strålning
5. Inversa spridningsproblem

Sektionen vill aktivt verka för att skapa, utveckla och förfina analytiska, numeriska och mättekniska metoder för att förstå dessa fenomen. Den uppmuntrar nytänkande och söker efter att tillämpa interdisciplinära koncept och metoder.

Aktiviteter

Inom sektionen anordnas regelbundna möten på företag och institutioner inom landet. Ambitionen är att mötena skall innehålla en teknikdel (normalt knuten till det företag eller institution som står som värd) och en del där aktuell URSI- och SNRV-information presenteras.

 

Ledamöter:

Efternamn Förnamn Arbetsgivare
Bergljung Christian Ericsson AB
Derneryd Anders
Falk Lars FOI
Fridén Jonas Ericsson AB
Gustafsson Mats LTH
Holter Henrik Saab AB
Ingvarson Per
Jonsson Lars KTH
Josefsson Lars
Karlsson Anders LTH
Kristensson Gerhard LTH
Larsson Christer Saab AB
Martin Torleif Saab AB
Nilsson Börje Linnéuniversitetet
Norgren Martin KTH
Persson Patrik Ericsson AB
Pettersson Lars FOI
Quevedo Teruel Oscar KTH
Rikte Sten Saab Kockums AB
Rydberg Anders Uppsala universitet
Rylander Thomas Chalmers
Shestopalov Yury Högskolan i Gävle
Sjöberg Daniel LTH
Sjöstrand Per Saab AB
Sohl Christian Filtronic
Strand Bo ESI Group
Thors Björn Ericsson AB
Wellander Niklas FOI
Yang Jian Chalmers