Innehåll

Allmänt

Sektioner

Konferenser

Kallelser och protokoll

Publikationer

Årsredovisningar

Internt


 

--------------------------

Presentationer från
Vårt trådlösa
samhälle –
möjligheter och
begränsningar
21 oktober 2015

Film från
Symposium till
Östen Mäkitalos
minne

Ny informations-
broschyr SNRV

Boken
SNRV 75 år

Ny skrift (2023)
Mobil kommunikation och radiovågor - teknik och hälsa

--------------------------