Sektioner

inom SNRV

Sektion A Elektromagnetisk mätteknik
Sektion B Fält och vågor
Sektion C Signaler och system
Sektion D Elektronik och fotonik
Sektion E Elektromagnetiskt brus och interferens
Sektion F Vågutbredning och fjärranalys
Sektion G Radio och vågutbredning i jonosfären
Sektion H Vågor i plasma
Sektion J Radioastronomi
Sektion K Biologiska och medicinska effekter av elektromagnetisk strålning