Sektion K
Biologiska och medicinska effekter av elektromagnetisk strålning

Ordförande:

Jonna Wilén, Umeå universitet

E-post: jonna.wilen@umu.se

Ansvarsområde

Sektionens verksamhetsområde definieras av URSIs terms of reference for ”Commission K - ELECTROMAGNETICS IN BIOLOGY AND MEDICINE

I översättning lyder den: ”Sektionens syfte är att främja forskning och utveckling i följande områden:

 (a) Verkan av elektromagnetiska fält på biologiska system;

 (b) Biologiska effekter av elektromagnetiska fält;

 (c) Växelverkansmekanismer;

 (d) Bestämning av exponering;

 (e) Design av experimentella exponeringssystem;

 (f) Medicinska tillämpningar.

 Sektionen betonar att denna forskning är tvärvetenskaplig, och sektionen vill därför främja forskningssamarbete mellan olika discipliner”.

Aktiviteter

Sektion K av SNRV utgör ett nätverk av experter inom området, verksamma vid institutioner och myndigheter. Sektionen anordnar möten och publicerar informationsskrifter inom sektionens ansvarsområde.

Medlemmar

Efternamn Förnamn Arbetsgivare
Hamnerius Yngve Chalmers tekniska högskola
Dobsicek Trefna Hana Chalmers tekniska högskola
Eberhard Jakob Lunds universitet
Estenberg Jimmy Strålsäkerhetsmyndigheten
Fhager Andreas  Chalmers tekniska högskola
Frankel Jennifer Umeå universitet
Hansson Mild Kjell  Umeå universitet
Malmgren Lars Lunds universitet
Mattsson Mats-Olof  Austrian Institute of Technology
Paulsson Lars-Erik 
Persson Mikael Chalmers tekniska högskola
Risling Mårten Karolinska institutet
Ståhlberg  Freddy  Lunds universitet
Törnevik  Christer  Ericsson AB
Wilén Jonna  Umeå universitet