Sektion J.
Radioastronomi

Ordförande:

Michael Lindqvist, Chalmers

E-post: mlq@chalmers.se

Ansvarsområde


Sektionens medlemmars forskning i radioastronomi spänner över ett stort område, från kometer och stjärnor till galaxer och universums storskaliga struktur. Målet för forskningen är att förstå universum och få svar på frågor som:

Forskningen bygger till stora delar på radioastronomiska observationer och hur dessa tolkas.

Flera av sektionens medlemmar är knutna till Institutionen för rymd- och
geovetenskap, Chalmers, antingen via forskargruppen ¹Radioastronomi och
astrofysik¹ eller Onsala Rymdobservatorium. Onsala rymdobservatorium är
den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. Målsättningen för
observatoriet är att tillhandahålla observationsresurser av världsklass
för svenska och internationella forskare. Observatoriet driver flera
radioteleskop i Onsala, och är en av tre partner i APEX (Atacama
Pathfinder Experiment), ett submillimeter-teleskop på 5000 meters höjd i
Chile. Genom Onsala rymdobservatorium deltar Sverige i stora
internationella radioastronomiska projekt, t.ex. EVN (European VLBI
Network), LOFAR (Low Frequency Array), ALMA (Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array), och SKA (Square Kilometre Array).

Onsala rymdobservatorium, som är beläget 45 km söder om Göteborg,
grundades 1949 av professor Olof Rydbeck. Institutionen för rymd- och
geovetenskap på Chalmers tekniska högskola är värd för observatoriet, och
verksamheten drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Medlemmar

Efternamn Förnamn Arbetsgivare
Aalto Susanne Chalmers
Belitsky Victor Chalmers
Bergman Per Chalmers
Black John Chalmers
Booth Roy Chalmers
Frisk Urban Omnisys
Hagström Magne Chalmers
Hjalmarsson Åke Chalmers
Johansson Jan Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/Chalmers
Lindqvist Michael Chalmers
Murtagh Donal Chalmers
Olberg Michael Chalmers
Olofsson Hans Chalmers
Rydbeck Gustaf Chalmers
Sandqvist Aage Stockholm University