Sektion H.
Vågor i plasma

Ordförande:

Thomas Leyser, Institutet för rymdfysik

E-post: thomas.leyser@irfu.se

Verksamhet

Sektion H stöder forskning och utveckling rörande vågor i plasma, särskilt:
- generering (t ex instabiliteter), fortplantning och detektion av vågor i plasma
- våg-våg och våg-partikel växelverkan
- plasmaturbulens och kaos
- rymdfarkost-plasma växelverkan
- instabiliteter, uppvärmning och diagnostik av laboratorieplasmor

Sektion H stöder vidare tillämpning av dessa studier, särskilt inom solär/planetär plasmaväxelverkan, rymdväder och ett ökat nyttjande av rymden som forskningslaboratorium.

Medlemmar

Efternamn Förnamn Arbetsgivare
Bergman Jan Institutet för rymdfysik
Bergzén Håkan
Blomberg Lars
Carlsson Olov
Carozzi Tobia Chalmers tekniska högskola
Eriksson Anders Institutet för rymdfysik
Forssén Karl-Gösta
Fälthammar Carl-Gunne
Giles Tim Kungliga Tekniska Högskolan
Gustafsson Georg
Häggström Ingemar EISCAT Scientific Association
Kero Johan Institutet för rymdfysik
von Krusenstierna Nina
Leyser Thomas Institutet för rymdfysik
Lindqvist Per-Arne  Kungliga Tekniska Högskolan
Markström Karl-Arne ÅF Technology
Opgenoorth Hermann Institutet för rymdfysik
Pellinen-Wannberg Asta Umeå universitet
Stenflo Lennart
Streiffert Christer
Thidé Bo
Wannberg Gudmund
Westman Assar EISCAT Scientific Association
Västberg Anders Kungliga Tekniska Högskolan
Åkerlund Sven