Sektion G
Radio och vågutbredning i jonosfären

Ordförande:

Ingemar Häggström, EISCAT

E-post: ingemar.haggstrom@eiscat.se

Ansvarsområde

Sektion G samlar svenska forskare, ingenjörer och kortvågsanvändare som förenas av en gemensam strävan att bredda och fördjupa kunskapen om jonosfären och olika jonosfärfenomen. Vi arbetar med grundforskning, tillämpad forskning och system- och metodutveckling inom områdena

Vår forskning bedrivs till stor del i internationella samarbetsprojekt och utnyttjar unika mätsystem som t.ex. EISCAT och andra inkoherentspridningsradaranläggningar. Många av sektionens medlemmar är aktiva i URSI Commission G och andra internationella organisationer (IUGG, IAU, COSPAR, SCOSTEP, ITU, IEEE, etc.).

Aktiviteter

Sektion G av SNRV utgör ett nätverk av experter inom området, verksamma vid institutioner och inom näringslivet i Sverige. Sektionen anordnar möten en till två gånger per år, vanligen kombinerat med studiebesök. Verksamheten genomförs i samverkan med sektion H. Information om medlemmarnas organisationer:

EISCAT: http://www.eiscat.se

Försvarets materielverk: http://www.fmv.se

Institutet för rymdfysik, Kiruna http://www.irf.se

Institutet för Rymdfysik, Uppsala http://www.irfu.se
- Forskningsprogram Fysik i rymden: http://www.physics.irfu.se
- Forskningsprogram Rymdplasmafysik http://www.space.irfu.se
Undersökning av vågor, fält och plasmadynamik runt jorden och andra
himlakroppar, huvudsakligen med egna instrument på rymdfarkoster.

KTH Alfvénlaboratoriet: http://www.alfvenlab.kth.se/

KTH IT-universitet: http://www.isk.kth.se/

KTH S3: http://www.s3.kth.se/

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar tele-, IT-, radio- och postområdena. Målet är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiv och prisvärd kommunikation inom dessa områden, och att radiospektrumet används på bästa sätt. Information: http://www.pts.se/

Stockholm Radio (numera ett företag i Viamare-gruppen) tillhandahåller bl.a. mobila kommunikationstjänster med HF-radio som medium, med främst det internationella civilflyget som kunder. Verksamheten har pågått sedan 1967, och präglas av en hög grad av kundanpassning och integration.
Information: http://www.stockholmradio.telia.com/aero
Den tekniska infrastrukturen bakom Stockholm Radio drivs av Telemar Scandinavia AB. Information: http://www.telemar.se


Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. FOIs kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningar för totalförsvaret. Hemsida: http://www.foi.se

Institutionen för plasmafysik vid Umeå universitet. Forskningsinriktningen är mot ickelinjär fysik. Bland arbetsområdena kan nämnas vågkopplingsmekanismer, parametriska instabiliteter, solitoner och kaotiska processer. Mer information finns på: http://www.phys.umu.se/plasma/

Medlemmar