Sektion F.
Vågutbredning och fjärranalys

Ordförande:

Olov Carlsson, WRAP International AB

E-post: olov.carlsson@wrap.se

Verksamhet

Sektionens medlemmar studerar hur elektromagnetiska vågor utbreder sig
och interakterar med omgivningen. Detta sker med såväl teoretiska som
experimentella metoder. Kuperad terräng, tätorter och anomalier i den
neutrala atmosfären är exempel på miljöer som påverkar fältstyrka och
transmissionsförlust. Radiokanalens egenskaper karakteriseras såväl
smal- som bredbandigt och ger underlag för utveckling, tillverkning,
installation och felsökning av olika radiosystem.

I fjärranalystillämpningar är det vanligt att man utnyttjar flera olika
frekvenser för att komma åt den information som man är intresserad av.
Man kan studera vår miljö från marken och med hjälp av flygande plattformar
såsom satelliter, ballonger och flygplan. Genom att analysera utsända
radarsignaler, eller den naturliga strålning som dessa objekt emitterar
kan man studera vatten, is, skog, m.m. Forskningsresultaten har därför
stor betydelse för miljö- och klimatforskningen.

Medlemmar:

Efternamn Förnamn Arbetsgivare
Axelsson Sune -
Berg Jan-Erik -
Bergljung Christian -
Bonnedal  Magnus -
Bühler Stefan Universität Hamburg
Bååth Lars Högskolan i Halmstad
Börjesson Per Ola Lunds Universitet
Carlsson Olov Wrap International
Dammert Patrik Saab
Elgered Gunnar Chalmers
Eriksson Patrick Chalmers
Falk Lars -
Fritz Hans RUAG Space
Gustavsson Anders FOI
Hellsten Hans Saab
Johansson Jan Chalmers
Johansson Joakim RUAG Space
Kjellgren Jan -
Kristensson Gerhard Lunds Universitet
Murtagh Donal Chalmers
Nelander Anders FOI
Olsson Lars -
Pettersson Mats Blekinge Tekniska Högskola
Steinvall Ove FOI
Ulander Lars FOI & Chalmers
Ulriksen Peter Lunds Universitet
Zdansky Erik FOI