Sektion D
Elektronik och fotonik

Ordförande

Anders Rydberg, Uppsala Universitet.

E-post: anders.rydberg@angstrom.uu.se

Ansvarsområde

Sektionens ansvarsområde elektronik och fotonik är tekniskt ett mycket brett område och utgör en av världens största marknader. Trots detta har Sverige en mycket liten andel företag som utvecklar och tillverkar inom denna viktiga marknad. Sektion D har som ett huvudmål att tydliggöra betydelsen av elektronik och fotonik samt att proklamera för att öka andelen företag som utvecklar och säljer elektronik och fotonik inom den svenska marknaden.

Aktiviteter

Sektionens ambition är att anordna ett antal möten per år, vanligen kombinerat med studiebesök. En nära koppling finns till IEEE Sweden section.

Medlemmar

Efternamn Förnamn Arbetsgivare
Andrekson Peter Chalmers
Galt Sheila Chalmers
Grahn Jan Chalmers
Larsson Anders Chalmers
Lundgren Lennart Chalmers
Malmqvist Robert Linköpings Universitet
Mattisson Sven Ericsson
Rydberg Anders Uppsala Universitet
Svensson Christer Linköpings Universitet
van Zijl Maria Advenica AB
Willander Magnus Linköpings Universitet
Zaring Carina
Zirath Herbert Chalmers
Östling Mikael KTH