Signaler och system

Ordförande:

Fredrik Tufvesson, Lunds universitet.

E-post: karl-arne.markstrom@afconsult.com

Beskrivning:

Medlemmarna har mer än 600 manårs samlad forsknings- och utvecklingserfarenhet inom området!

Medlemmar

Efternamn Förnamn Arbetsgivare E-postadress
Ahlin Lars FOI lars.ahlin@foi.se
Björnsjö Krister Pensionär krister.bjornsjo@telia.com
Brunström Anna Karlstads Universitet anna.brunstrom@kau.se
Börjesson Per-Ola Lunds Tekniska Högskola per_ola.borjesson@it.lth.se
Claesson Ingvar Blekinge Tekniska Högskola ingvar.claessonz@telia.com
Edfors Ove Lunds Tekniska Högskola ove.edfors@es.lth.se
Einarsson Göran Kungliga Tekniska Högskolan einarsson@s3.kth.se
Gustavsson Jan-Olof Blekinge Tekniska Högskola jan-olof.gustavsson@bth.se
Henoch Bengt Jönköpings Universitet bengt.henoch@ing.hj.se
Hult Tommy FOI tommy.hult@foi.se
Johansson Klas Ericsson klas.u.johansson@ericsson.com
Karlsson Johan Lunds Tekniska Högskola johan@telecom.lth.se
Larsson Erik Linköpings Universitet erik.larsson@isy.liu.se
Leblanc James Luleå Tekniska Högskola leblanc@sm.luth.se
Lindell Göran Lunds Tekniska Högskola goran.lindell@it.lth.se
Magnusson Bo Wireless Partner boma@bonetmail.com
Markström Karl-Arne ÅF Technology AB karl-arne.markstrom@afconsult.com
Molin Bengt-Arne Obigo AB bengt-arne.molin@obigo.com
Nagarajan Preeti Ericsson preeti.nagarajan@ericsson.com
Nielsen Lars Linköpings Universitet larsw@isy.liu.se
Nilsson Mats Wireless@KTH mats.nilson@wireless.kth.se
Nordebo Sven Linnéuniversitet sven.nordebo@msi.vxu.se
Ottersten Björn Kungliga Tekniska Högskolan bjorn.ottersten@ee.kth.se
Pettersson Percy Raspect AB percy.pettersson@raspect.se
Salomonsson Göran Pensionär salomonsson.g@telia.com
Sternad Mikael Uppsala Universitet Mikael.Sternad@signal.uu.se
Sundberg Carl-Eric Sundcomm cews@ieee.org
Sundberg Carl-Eric Sundcomm cews@docomolabs-usa.com
Sundberg Carl-Eric Sundcomm cews77@hotmail.com
Svensson Arne Chalmers arnes@chalmers.se
Zander Jens Wireless@KTH jensz@radio.kth.se
Zepernick Hans-Jürgen Blekinge Tekniska Högskola hans-jurgen.zepernick@bth.se
Zetterberg Lars Kungliga Tekniska Högskolan lars.zetterberg@ee.kth.se
Öberg Tommy Pensionär oberg.tommy@telia.com