Sektion A.
Elektromagnetisk mätteknik

Ordförande:

Jan Carlsson, Provinn AB

E-post: jan.carlsson@provinn.se

Verksamhet

Sektion A stödjer forskning och utveckling inom följande områden:

(a) Mätningar och normaler inom tid och frekvens, inkluderande infraröda och optiska frekvenser;
(b) Mätningar i tidsdomän;
(c) Mätningar i frekvensdomän;
(d) Mätningar i telekommunikation;
(e) Mätningar med hjälp av laser;
(f) Kvantmetrologi och elektriska metoder inom fundamentalkonstanter;
(g) Mätningar och normaler från ls till optiska frekvenser.

Medlemmar:

Efternamn Förnamn Arbetsgivare
Bergqvist Björn Volvo Car Corporation
Björklöf Dag Luleå Tekniska Universitet
Carlsson Jan Provinn AB
Delsing Jerker Luleå Tekniska Universitet
Elfsberg Mattias FOI
Karlsson Kristian RISE/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Lundén Olof fd FOI
Nilsson Håkan RISE/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Nilsson Johan Lunds Universitet
Pendrill Leslie RISE/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Persson Patrik Exova Metech
Stenarson Jörgen Low Noise Factory AB
Yhland Klas RUAG Space AB