Konferenser, symposier och seminarier anordnade i SNRVs och dess sektioners regi

Konferenser under 2019:

Seminarium Trådlös men inte rådlös - robust radioteknik för framtidens samhällskritiska infrastruktur
Högskolan i Jönköping, 21 maj 2019.

Nordic HF Conference 2019, Fårö, Sweden., 12–14 August 2019

 

Konferenser under 2018:

Swedish Microwave Days, Lunds University, Lund, 24 –25 May 2018

 

Konferenser under 2017:

Seminarium om risker och möjligheter med elektromagnetisk strålning.
ÅF, Stockholm, 21 Nov 2017

 

Konferenser under 2016:

Nordic HF Conference 2016, Fårö, Sweden., 14–17 August 2016

Swedish Microwave days, FOI, Linköping, March, 15–16 2016

 

Konferenser under 2015:

Vårt trådlösa samhälle – möjligheter och begränsningar,
KVA, Stockholm, 21 oktober 2015

 

Konferenser under 2014:

Swedish Microwave Days, Chalmers, Göteborg, 11 –12 March 2014

 

Konferenser under 2013:

RVK 2013, KVA, Stockholm, 11–12 November 2013

Nordic HF Conference 2013, Fårö, Sweden., 12–14 August 2013

 

Konferenser under 2012:

Forskningens behov av gratis radiofrekvenser, KVA, 5 november 2012

SNRVs radio- och mikrovågsdagar (RVK/EMB/GHz/Antenn), Stockholm, 6 –8 mars 2012

 

Konferenser under 2011:

Symposium till Östen Mäkitalos minne, KVA, Stockholm, 14 November 2011

RFMTC 11, Gävle, October 4–5 2011

Radiosymposium med rymdinriktning, KVA, Stockholm, 10 Mars 2011

 

Konferenser under 2010:

Nordic HF Conference 2010, Fårö, Sweden., 17–19 August 2010

GigaHertz 2010 Symposium, Lund University, Sweden. 9–10 March 2010

 

Konferenser under 2009:

Marconidag, KVA 9 november

RFMTC09, Gävle, Sweden. 6–7 October 2009


Radiohistorisk eftermiddag, KVA 28 maj

 

Konferenser under 2008:

RVK 08, Växjö, Sweden, 9–11 June 2008

Wireless Off Road, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, 4 juni 2008

GigaHertz Symposium, Gothenburg, Sweden, 5–6 March 2008

 

Konferenser under 2007:

Matematik och elektrovetenskap – temadag för gymnasielärare och gymnasister, Lund, Sweden, 8 November 2007

NRS conference on RF Measurement Technology, Gävle, Sweden, 11-12 September 2007.

Nordic HF Conference 2007, Fårö, Sweden, 14–17 August 2007.

NMT450 – the full story, 7 March 2007, KTH, Stockholm, Sweden.

Konferenser under 2006:

Nordic Antenna Symposium, Antenn 06. Linköping, Sweden, 30 May – 1 June 2006.

Wireless Off Road - Mobil kommunikation för hela landet. Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, 5 april 2006.

SNRVs 75-årsjubileum, Stockholm 20 mars 2006

Konferenser under 2005:

Radiovetenskap och kommunikation 2005, RVK 05, Linköping 14–16 juni 2005.

Konferenser under 2004:

EMB04 - Computational Electromagnetics - Methods and Applications. 18–19 October, Chalmers University of Techology, Sweden.

Nordic HF Conference 2004, 10–12 August 2004, Fårö, Sweden

Nordic Radio Symposium 2004, 16–18 August 2004, Oulu, Finland

Konferenser under 2003:

Northern Lights Workshop on Sensors, Signals & Systems. Björkliden Ski Resort, Sweden , 7–9 of April, 2003.

Antenn 03 - Nordic Antenna Symposium. Kalmar, Sweden 13 - 15 May 2003

GigaHertz 2003, Linköping, 4 – 5 november.

Konferenser under 2002:

NRS-seminarium, 10-11 oktober 2002, Chalmers, Göteborg, Sverige.
Mobila tjänster - "Att alltid nås och kunna nå".

Radiovetenskap och kommunikation 2002, RVK 02, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Konferenser under 2001:

Elektromagnetiska beräkningar 2001,14-15 November, Uppslaa, Sverige
Titel: Electromagnetic Computations - Methods and Applications

Nordic HF Conference 2001, 14–16 August 2001, Fårö, Sweden

Nordic Radio Symposium 2001, 3–5 April 2001, Nynäshamn, Sweden
Title: Towards 4G and Future Mobile Internet

Konferenser under 1999:

NRS-seminarium, 9-10 november 1999, Lunds Tekniska Högskola, Sverige.
Titel: Antennen och dess omvärld - Kopplingen mellan antenn och radiosystem.

Radiovetenskap och kommunikation 1999, RVK 99, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, Karlskrona

Konferenser före 1999:

Ett stort antal konferenser har hållits sedan SNRV bildades. Mest känd är konferensen RVK som hållits vart tredje år sedan 1949.