Vårt trådlös samhälle - möjligheter och begränsningar

KVA 21 oktober 2015

Nedan finns program och länkar till de olika presentaioneran som genomfördes under en mycket lyckad dag på KVA.

Program:

Presentationer:

Välkommen och inledning
Asta Pellinen-Wannberg, ordförande, Svenska nationalkommittén för radiovetenskap

URSI - 100 år i radiovetenskapens tjänst
Carl-Henrik Walde, Svenska nationalkommittén för radiovetenskap

Det uppkopplade samhället – en framtidsvision med fokus på IoT
Jan Markendahl, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Radions roll för obemannade farkoster
Mats Forsman, SAAB Group

Den uppkopplade hemsjukvården
Mats Mägiste, TeliaSonera

Spektrum och regulatoriska förutsättningar
Jan Boström, Post- och telestyrelsen

Systemutmaningar och var går gränsen för dagens teknik
Gunnar Bark, Ericsson

Trafikutmaningen
Jan Markendahl, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Antennutmaningar
Sven Pettersson, Ericsson

Trådlösa sensorer i besvärliga miljöer
Anders Rydberg, Uppsala universitet & Svenska nationalkommittén för radiovetenskap