Innehåll

Allmänt

Sektioner

Konferenser

Kallelser och protokoll

Publikationer

Årsredovisningar

Internt


Seminarium
Trådlös men inte rådlös - robust
radioteknik för framtidens
samhällskritiska infrastruktur

Högskolan i Jönköping
21 maj, 9.30 - 17.30

SNRV årsmöte
22 maj, Jönköping

Nordic HF Conference 2019,
Fårö, Sweden., 12–14 August 2019

--------------------------

Presentationer från
Vårt trådlösa
samhälle –
möjligheter och
begränsningar
21 oktober 2015

Film från
Symposium till
Östen Mäkitalos
minne

Ny informations-
broschyr SNRV

Boken
SNRV 75 år

Ny skrift
Mobiltelefoni och hälsoeffekter

--------------------------